Slide item 1

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 2

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 3

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 4

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 5

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Фрези дискови зъбонарезни, HSS, Ъгъл на изходния контур - 20º
Фрези дискови за верижни зъбни колела, HSS, Профил по DIN 8198
Фрези червячни едноходови за окончателна обработка на цилиндрични зъбни колела, DIN 8002 HSS, Изпълнение “В” с надлъжен шпонков канал, Изходен профил II DIN 3972
Фрези червячни едноходови за верижни зъбни колела, HSS, Изходенпрофил по DIN 8197
Колела зъбодълбачни дискови с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1825 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Класове на точност А и В
Колела зъбодълбачни чашковидни с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1826 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Класове на точност А и В
Колела зъбодълбачни с конусна опашка с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1825 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Клас на точност В
Шевери дискови, Класове на точност А, В и С, Ъгъл на винтовата линия на зъбите β0 = 10º с ляв и десен наклон
Шевери дискови, Класове на точност А, В и С, Ъгъл на винтовата линия на зъбите β0 = 5º и 15º с ляв и десен наклон