Slide item 1

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 2

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 3

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 4

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Slide item 5

Търговия с металорежещи, измервателни и ръчни инструменти.
Екипировка за машини. Менгемета.

Фрези за шпонкови канали с цилиндрична опашка, DIN 327, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени за шпонкови канали с цилиндрична опашка, DIN 327, Форма А - DIN 1835
Фрези за шпонкови канали с конусна опашка, DIN 326, Форма А - DIN 228
Фрези челно-цилиндрични форма А с цилиндрична опашка тип N, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NR, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NF, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични форма А с цилиндрична опашка тип N, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NR, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NF, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични с конусна опашка тип N, DIN 845
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NR, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични с конусна опашка тип N, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NR, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NF, DIN 845
Фрези форма А с прави зъби за канали на сегментни шпонки с цилиндрична опашка тип Н, DIN 850, Форма А - DIN 1835
Фрези форма В с кръстосани зъби за канали на сегментни шпонки с цилиндрична опашка тип N, DIN 850, Форма А - DIN 1835
Фрези форма В с кръстосани зъби за Т-канали с конусна опашка тип N, DIN 851, Форма А - DIN 1835
Фрези ъглови форма А с цилиндрична опашка, DIN 1833, Форма А - DIN 1835
Фрези ъглови форма В с цилиндрична опашка, DIN 1833, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип N
Фрези челно-цилиндрични с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип H
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип NR
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип NF
Фрези челно-цилиндрични с челен шпонков канал, DIN 1880, Тип N
Фрези челно-цилиндрични с челен шпонков канал, DIN 1880, Тип H
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с челен шпонков канал, DIN 1880, Тип NR
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с челен шпонков канал, DIN 1880, Тип NF
Фрези двуъглови симетрични, DIN 847
Фрези едноъглови форма А за прави канали, DIN 1823, Изпълнение R /дяснорежещи/
Фрези ъглови за направляващи тип Н, DIN 842, Изпълнение R /дяснорежещи/
Фрези полукръгли изпъкнали, DIN 856, Тип N
Фрези полукръгли вдлъбнати, DIN 855, Тип N
Фрези дискови тристранни форма А с кръстосани зъби, DIN 885, Тип N
Фрези дискови тристранни форма В с прави зъби, DIN 885, Тип Н